Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o przetargach na sprzedaż nieruchomości, ogłoszonych na dzień 25.11.2020 r.

I N F O R M A C J A


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 25 listopada 2020 r. został ogłoszony kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr. U1 w budynku przy ul. Słowackiego 13 w Przemyślu, godz. 900

Przetarg odbędzie się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty
tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11 oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można
uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu
ul. Wodna 11, pokój nr 307, tel. 16-675-20-01, e-mail: lokale.sprzedaz@um.przemysl.pl,   http://www.przemysl.pl