Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o przetargach na sprzedaż nieruchomości, ogłoszonych na dzień 7 października 2020 r.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

INFORMACJA

           Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 7 października 2020 r. zostały ogłoszone następujące przetargi:

  • kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka 58/1 w obrębie 210 m. Przemyśla, położonej przy ul. Grochowska, godz. 9:00,
  • kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 132/15 w obrębie 201 m. Przemyśla, położonej przy ul. Wysockiego, godz. 9:30,
  • kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 1/8 niewydzieloną część w nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 153/2 i nr 1374 w obrębie 0004 Korytniki, położonej przy w Korytnikach gm. Krasiczyn, godz. 10:00,
  • kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1453 w obrębie 207 m. Przemyśla, położonej przy ul. Rakoczego, godz. 10:30,
  • kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 787 w obrębie 203 m. Przemyśla, położonej przy ul. Astronautów, godz. 11:00.

           Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.    

            Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

            Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12,  tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http.://www.przemysl.pl.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta