Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2020-08-27, godz. 09:00 w Sali Narad, pok. nr 18, I piętro Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów: nr XXXIV/2020 z sesji z dnia 5 czerwca 2020 r., nr XXXV/2020 z sesji z dnia 1 lipca 2020 r., nr XXXVI/2020 z sesji z dnia 23 lipca 2020 r., nr XXXVII/2020 z sesji z dnia 6 sierpnia 2020 r.
  PDFXXXIV Sesja RM protokół - 05.06.2020 r.pdf
  PDFXXXV Sesja RM protokół - 01.07.2020 r.pdf
  PDFXXXVI Sesja RM protokół - 23.07.2020 r..pdf
  PDFXXXVII Sesja RM protokół - 06.08.2020 r..pdf
 3. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli, Przemyskiej Rady Seniorów oraz Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 4. Wystąpienia radnych.
 5. Raport o stanie Gminy.
  PDFPrzekazanie Raportu o stanie Gminy Miejskiej Przemyśl.pdf
  1. przedstawienie raportu o stanie Gminy,
   PDFRaport_o_stanie_gminy_za_2019.pdf
   PDFZalacznik_nr_1_do_Raportu_o_stanie_gminy_za_rok_2019.pdf
  2. debata nad raportem o stanie Gminy,
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Przemyśla wotum zaufania - proj. nr 83/2020.
   PDFprojekt. nr 83_2020.pdf
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok:
  1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok,
   PDFSprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2019 r.pdf
   PDFInformacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Przemyśl na dzień 31.12.2019 r.pdf
  2. przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,
   PDFPismo KR do Przewodniczacego RM.pdf
   PDFOpinia i wniosek Komisji Rewizyjnej.pdf
  3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
   PDFUchwała RIO Nr 11.32.2020.pdf
   PDFUchwała RIO w spr. zaopiniowania wniosku KR o udzielenie absolutorium.pdf
  4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok – proj. nr 84/2020.
   PDFSprawozdanie finansowe .pdf
   PDFprojekt. nr 84_2020.pdf
  5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Przemyśla absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok – proj. nr 85/2020.
   PDFprojekt. nr 85_2020.pdf
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ulicy - proj. nr 69/2020.
  PDFprojekt. nr 69_2020.pdf
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za działkę gruntu wydzieloną pod drogę publiczną - proj. nr 74/2020.
  PDFprojekt. nr 74_2020.pdf
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r. - proj. nr 90/2020.
  PDFprojekt. nr 90_2020.pdf
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r. - proj. nr 91/2020.
  PDFprojekt. nr 91_2020.pdf
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r. - proj. nr 92/2020.
  PDFprojekt. nr 92_2020.pdf
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r. - proj. nr 93/2020.
  PDFprojekt. nr 93_2020.pdf
 13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do określania dla Przewodniczącego Rady Miejskiej terminu i miejsca wykonywania zadań mających bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej - proj. nr 94/2020.
  PDFprojekt. nr 94_2020.pdf
 14. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.
  PDFSprawozdanie z realizacji zarządzeń.pdf
 15. Zakończenie obrad.