Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2020-08-06, godz. 17:00 w Sali Narad, pok. nr 18, I piętro Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
    PDFWniosek.pdf
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy „Z” – zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu w km 2+164,40 – 4+559,69 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową i zabezpieczeniem pozostałej infrastruktury technicznej – ETAP III od km 2+164,00 do km 2+700,00” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – projekt nr 86/2020.
    PDFProjekt 86_2020.pdf
  3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta Przemyśla może samodzielnie zaciągać zobowiązania – projekt nr 87/2020.
    PDFProjekt 87_2020.pdf
  4. Zakończenie obrad.