Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste, położonej przy ul. Batorego..

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

I N F O R M A C J A

         Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy ul. Batorego, oznaczonej jako działka nr 1252/2 o powierzchni 0,6532 ha w obrębie nr 214 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00082747/6 przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej w udziale wynoszącym 77/10000 niewydzielonych części na rzecz posiadacza garażu nr 106.

          Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) upływa w dniu 10 września 2020 r.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

PDFwykaz ul. Batorego.pdf

Wykaz Batotego.jpeg