Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora – wieloosobowe stanowisko ds. wydzierżawiania i użyczania nieruchomości w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

Informacja o wyniku naboru 

na stanowisko podinspektora –wieloosobowe stanowisko ds. wydzierżawiania i użyczania nieruchomości w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

 

            Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 t.j.) informuję, że nabór na w/w stanowisko wygrała Pani Dorota Grabiec zamieszkała w Przemyślu.

Uzasadnienie

Nabór na stanowisko podinspektora – wieloosobowe stanowisko ds. wydzierżawiania i użyczania nieruchomości w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Przemyślu został ogłoszony przez Prezydenta Miasta Przemyśla w dniu 3 lipca 2020 r., przy czym termin do składania ofert został wyznaczony do 13 lipca 2020 r. Na w/w stanowisko wpłynęło 5 ofert.

W wyniku dokonanej przez Komisję w dniu 14 lipca 2020 r. weryfikacji ofert pod względem formalnym – oferty czterech kandydatów spełniły wymagania formalne. W związku z tym kandydaci zostali zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tj. rozmowy kwalifikacyjnej, która odbyła się 29 lipca 2020 r. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję oraz dokonanej, na kartach ocen, oceny kompetencji kandydata – Pani Dorota Grabiec uzyskała 120 punktów.

Maksymalny ogólny wynik oceny możliwy do uzyskania przez kandydata ubiegającego się na stanowisko podinspektora – wieloosobowe stanowisko ds. wydzierżawiania i użyczania nieruchomości w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Przemyślu – na posiedzeniu Komisji w dniu 29 lipca 2020 r. wynosił 120 punktów.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że Pani Dorota Grabiec wygrała nabór na stanowisko podinspektora  – wieloosobowe stanowisko ds. wydzierżawiania i użyczania nieruchomości w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ponieważ spełniła wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskała liczbę punktów przewyższającą 50 procent maksymalnej liczby punktów, którą mógłby uzyskać kandydat na to stanowisko, tj. 120 punktów, podczas gdy wymagane było 60 punktów (50 procent).

29 lipca 2020 r. Prezydent Miasta Przemyśla zaakceptował kandydaturę Pani Doroty Grabiec na w/w stanowisko.

 

Przewodniczący Komisji 

            Dariusz Łapa

Sekretarz Miasta Przemyśla

 

Przemyśl, 29 lipca 2020 r.