Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej do dnia 31.12.2011 r. przez Prezydenta Miasta Przemyśla.

Nazwa Karty usługi:

Wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej do dnia 31.12.2011 r. przez Prezydenta Miasta Przemyśla.

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy - osoby fizyczne i/lub wspólnicy spółek cywilnych.

Czas realizacji

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie danych archiwalnych z ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Przemyśla - druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej karty usługi.

Załączniki do wniosku:

1. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej (jeśli jest wymagana).

Opłaty

1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17,00 zł.

    Ww. opłatę można dokonać:

       - na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Przemyślu

         89 1560 0013 2787 7120 6000 0003   Getin Noble Bank S.A.

       - bezpośrednio w kasie Urzędu: ul. Wodna 11 (parter) 

2. Zwolnienia od uiszczenia opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (art. 2-3a, 7) oraz załącznik do tej ustawy.

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, wnioskodawcy przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, ul. Borelowskiego 1, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia za pośrednictwem organu, który wydał to postanowienie.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).

Dane urzędu

Urząd Miejski w Przemyślu - Wydział Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych (Wieloosobowe stanowisko ds. działalności gospodarczej)

Dane adresowe

37-700 Przemyśl, ul. Ratuszowa 1 - II piętro, pok. nr 42

Numery telefonów

tel. 16 / 678 23 82

Numery faks

fax. 16 / 678 64 49

Uwagi

 

Strona BIP

http://bip.przemysl.pl

Miejsce składania dokumentów

1. Osobiście:   Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w Przemyślu

                           37-700 Przemyśl, Rynek 1 - parter, pok. nr 01

2. Za pośrednictwem poczty:   Urząd Miejski w Przemyślu

                                             37-700 Przemyśl, Rynek 1

Dni i godziny

poniedziałek, środa-piątek: godz. 7.30 - 15.30, wtorek: godz. 7.30 - 16.00

 

PDFZałącznik - wzór wniosku (1,33MB)