Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podstawowe kwoty dotacji 2020r.

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2020., poz. 17), Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza podstawowe kwoty dotacji, o których mowa w art.16 i art. 17 ust. 3, ww. ustawy, obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.:

Lp.

Typ / rodzaj podmiotu dotowanego

Podstawowa kwota dotacji w ujęciu rocznym w przeliczeniu na jednego ucznia

 

Statystyczna liczba uczniów

Podst. prawna

1.

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli publicznych

11 279,17

1 230

Na podst. art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

2.

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych

8 459,38

1 230

Na podst. art. 17.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

 

Na podstawie podstawowych kwot dotacji, dotacja udzielona poszczególnym podmiotom miesięcznie w przeliczeniu na jednego ucznia wynosi:

Lp.

Typ / rodzaj podmiotu dotowanego

Wysokość dotacji miesięcznie w  przeliczeniu na jednego ucznia

1.

jednostki, o których mowa w art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (przedszkola publiczne): 100% podstawowej kwoty dotacji

939,93

2.

jednostki, o których mowa w art. 17.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (przedszkola niepubliczne): 75% podstawowej kwoty dotacji

704,95

 

 Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2020., poz. 17), Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza podstawowe kwoty dotacji, o których mowa w art.16 i art. 17 ust. 3, ww. ustawy, obowiązujące od 1 lipca 2020 r.:

Lp.

Typ / rodzaj podmiotu dotowanego

Podstawowa kwota dotacji w ujęciu rocznym w przeliczeniu na jednego ucznia

 

Statystyczna liczba uczniów

Podst. prawna

1.

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli publicznych

11 414,19

1 229

Na podst. art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

2.

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych

8 560,64

1 229

Na podst. art. 17.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

 

Na podstawie podstawowych kwot dotacji, dotacja udzielona poszczególnym podmiotom miesięcznie w przeliczeniu na jednego ucznia wynosi:

Lp.

Typ / rodzaj podmiotu dotowanego

Wysokość dotacji miesięcznie w  przeliczeniu na jednego ucznia

1.

jednostki, o których mowa w art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (przedszkola publiczne): 100% podstawowej kwoty dotacji

951,18

2.

jednostki, o których mowa w art. 17.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (przedszkola niepubliczne): 75% podstawowej kwoty dotacji

713,39

 

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2020., poz. 17), Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza podstawowe kwoty dotacji, o których mowa w art.16 i art. 17 ust. 3, ww. ustawy, obowiązujące od 1 listopada 2020 r.:

Lp.

Typ / rodzaj podmiotu dotowanego

Podstawowa kwota dotacji w ujęciu rocznym w przeliczeniu na jednego ucznia

 

Statystyczna liczba uczniów

Podst. prawna

1.

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli publicznych

11 342,71

1 222,33

Na podst. art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

2.

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych

8 507,03

1 222,33

Na podst. art. 17.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

 

Na podstawie podstawowych kwot dotacji, dotacja udzielona poszczególnym podmiotom miesięcznie w przeliczeniu na jednego ucznia wynosi:

Lp.

Typ / rodzaj podmiotu dotowanego

Wysokość dotacji miesięcznie w  przeliczeniu na jednego ucznia

1.

jednostki, o których mowa w art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (przedszkola publiczne): 100% podstawowej kwoty dotacji

945,23

2.

jednostki, o których mowa w art. 17.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (przedszkola niepubliczne): 75% podstawowej kwoty dotacji

708,92

 

Kwoty dotacji ustalone na podstawie metryczek subwencji oświatowej na 2020r.

GMINA

kategoria uczniów

wartość wagi

A

Di

kwota rok

kwota m-c

Sa

1

5 917,8938

1,051550214

6 222,96

518,58

P3

0,2

5 917,8938

1,051550214

1 244,59

103,72

P4

1,4

5 917,8938

1,051550214

8 712,15

726,01

P5

2,9

5 917,8938

1,051550214

18 046,59

1 503,88

P6

3,6

5 917,8938

1,051550214

22 402,66

1 866,89

P7

9,5

5 917,8938

1,051550214

59 118,14

4 926,51

P28

0,2

5 917,8938

1,051550214

1 244,59

103,72

P29

1

5 917,8938

1,051550214

6 222,96

518,58

P46

0,065

5 917,8938

1,051550214

404,49

33,71

P47

1,5

5 917,8938

1,051550214

9 334,44

777,87

P49

0,025

5 917,8938

1,051550214

155,57

12,96

P51

0,75

5 917,8938

1,051550214

4 667,22

388,94

P63

9,5

5 917,8938

1,051550214

59 118,14

4 926,51

P65

0,84

5 917,8938

1,051550214

5 227,29

435,61

P68

2,9

5 917,8938

1,051550214

18 046,59

1 503,88

 

POWIAT

kategoria uczniów

wartość wagi

A

Di

kwota rok

kwota m-c

Sa

1

5 917,8938

1,0619167590

6 284,31

523,69

Sb

0,7

5 917,8938

1,0619167590

4 399,02

366,58

Sf

0,6

5 917,8938

1,0619167590

3 770,59

314,22

Sg

0,06

5 917,8938

1,0619167590

377,06

31,42

Sh

0,1

5 917,8938

1,0619167590

628,43

52,37

Si

0,33

5 917,8938

1,0619167590

2 073,82

172,82

Sj

0,25

5 917,8938

1,0619167590

1 571,08

130,92

P4

1,4

5 917,8938

1,0619167590

8 798,03

733,17

P5

2,9

5 917,8938

1,0619167590

18 224,50

1 518,71

P6

3,6

5 917,8938

1,0619167590

22 623,52

1 885,29

P7

9,5

5 917,8938

1,0619167590

59 700,95

4 975,08

P9

0,082

5 917,8938

1,0619167590

515,31

42,94

P10

0,12

5 917,8938

1,0619167590

754,12

62,84

P11

0,165

5 917,8938

1,0619167590

1 036,91

86,41

P12

0,23

5 917,8938

1,0619167590

1 445,39

120,45

P13

0,4

5 917,8938

1,0619167590

2 513,72

209,48

P14

0,35

5 917,8938

1,0619167590

2 199,51

183,29

P15

0,29

5 917,8938

1,0619167590

1 822,45

151,87

P16

0,23

5 917,8938

1,0619167590

1 445,39

120,45

P17

0,1

5 917,8938

1,0619167590

628,43

52,37

P19

0,2

5 917,8938

1,0619167590

1 256,86

104,74

P30

0,85

5 917,8938

1,0619167590

5 341,66

445,14

P47

1,5

5 917,8938

1,0619167590

9 426,47

785,54

P50

0,012

5 917,8938

1,0619167590

75,41

6,28

P55

1,5

5 917,8938

1,0619167590

9 426,47

785,54

P59

6,5

5 917,8938

1,0619167590

40 848,02

3 404,00

P63

9,5

5 917,8938

1,0619167590

59 700,95

4 975,08

P64

0,02

5 917,8938

1,0619167590

125,69

10,47

P65

0,84

5 917,8938

1,0619167590

5 278,82

439,90

 

Objaśnienia:

A – Finansowy standard A podziału subwencji oświatowej

Di – wskaźnik korygujący uwzględniający m.in. strukturę zatrudnienia nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego zatrudnionych, w szkołach i placówkach

Sg,i – waga przypisana do liczby uczniów niepublicznych szkół policealnych dla dorosłych kształcących w formie zaocznej i niepublicznych szkół policealnych kształcących w formie zaocznej, w i-tej jednostce samorządu terytorialnego (0,06),

Sh,i – waga przypisana do liczby uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych kształcących w formie zaocznej, w i-tej jednostce samorządu terytorialnego (0,1),

Sl,i – waga przypisana do liczby uczniów niepublicznych szkół policealnych dla dzieci i młodzieży i niepublicznych szkół policealnych kształcących w formie dziennej, niebędących szkołami specjalnymi, z wyłączeniem uczniów niepełnosprawnych, w i-tej jednostce samorządu terytorialnego (0,45),

 

P3  = 0,20 dodatkowo dla uczniów małych szkół

P4 = 1,40 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym (…)

P5  = 2,90 dla uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją (…)

P6 = 3,60 dla uczniów niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (…)

P7 = 9,50 dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (…)

P9  = 0,082 dla uczniów szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach podstawowych, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych oraz uczniów szkół artystycznych (z wyłączeniem uczniów liceów ogólnokształcących dla dzieci i młodzieży, ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz szkół muzycznych I stopnia),

P10 = 0,12 dla uczniów liceów ogólnokształcących dla dzieci i młodzieży,

P11 = 0,165 dla uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz dla uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe,

P12 = 0,23 dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy oraz uczniów szkół policealnych (waga nie obejmuje uczniów przeliczanych wagami P17, P30 i P43)

P17 = 0,10 dla uczniów szkół policealnych kształcących się w zawodzie technik administracji, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik rachunkowości, technik ochrony fizycznej osób i mienia, opiekunka środowiskowa, opiekun osoby starszej, technik archiwista, asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej, technik usług pocztowych i finansowych

P19 = 0,20 dla uczniów klas I branżowych szkół I stopnia i techników oraz słuchaczy szkół policealnych, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 i 2018/209, objętych kształceniem zawodowym w zawodach m. in. technik informatyk

P29 = 1 dla uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego,

P30 = 0,85 dla uczniów kształcących się w zawodach medycznych (waga P25 wyklucza się z wagami P12 i P18)

P46 = 0,065 dla uczniów klas I, II i III szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży

P47 = 1,5 dla uczniów korzystających z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego

P49 = 0,025 dla uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży,

P50 = 0,012 dla uczniów szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży oraz klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży

P51 = 0,75 dla dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, w przedszkolach

P55 = 1,5 dla wychowanków internatów i burs

P59 = 6,5 dla wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) oraz wychowanków młodzieżowych ośrodków socjoterapii, którzy korzystają z zakwaterowania w tych ośrodkach

P63 = 9,5 dla wychowanków ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (…)

P64 = 0,02 dla korzystających ze szkolnych schronisk młodzieżowych

P65 = 0,84 dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju (…)

P68 = 2,9 dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (…)

P69 = 3,6 dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (…)

 

 

Zgodnie z art.14.1 Wartość wskaźnika dla Miasta Przemyśla liczonego w oparciu o licea publiczne wynosi: 1,100