Przejdź do treści strony WCAG

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok