Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2020-05-25, godz. 09:00 w Dużej Sali Narad, pok. nr 18, I piętro Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie Dorocznej Nagrody Miasta Przemyśla.
 3. Wystąpienia radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w rejonie ul. Romualda Rosłońskiego w Przemyślu - proj. nr 38/2020.
  PDFProj. nr 38_2020.pdf
  PDFProj. nr 38_2020 - zał. do uzasadnienia.pdf
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności Miasta Przemyśla - proj. nr 47/2020.
  PDFProj. nr 47_2020.pdf
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Załącznik do Uchwały Nr 260/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Przemyśla - proj. nr 40/2020.
  PDFProj. nr 40_2020.pdf
  PDFProj. nr 40_2020 - Opinia Radcy Prawnego.pdf
  PDFProj. nr 40_2020 - Stanowisko Prezydenta Miasta.pdf
  PDFProj. nr 40_2020 - Poprawka Klubu Regia Civitas .pdf
  PDFPoprawka Klubu PiS.pdf
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miejską Przemyśl oraz wysokości opłat dodatkowych - proj. nr 37/2020.
  PDFProj. nr 37_2020.pdf
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 167/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie przepisów porządkowych związanych z funkcjonowaniem Obszaru Płatnego Parkowania w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego - proj. nr 41/2020.
  PDFProj. nr 41_2020.pdf
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla - proj. nr 50/2020.
  PDFProj. nr 50_2020.pdf
  PDFProj. nr 50_2020 - Autopoprawka.pdf
  PDFPoprawki radnych SLD.pdf
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 42/2020.
  PDFProj. nr 42_2020.pdf
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 43/2020.
  PDFProj. nr 43_2020.pdf
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 44/2020.
  PDFProj. nr 44_2020.pdf
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - proj. nr 45/2020.
  PDFProj. nr 45_2020.pdf
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - proj. nr 46/2020.
  PDFProj. nr 46_2020.pdf
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - proj. nr 48/2020.
  PDFProj. nr 48_2020.pdf
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - proj. nr 49/2020.
  PDFProj. nr 49_2020.pdf
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody - buku zwyczajnym odmiana purpurowa (Fagus silvatica "Atropunicea") - proj. nr 39/2020.
  PDFProj. nr 39_2020.pdf
 18. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu za IV kwartał 2019 r.
  PDFSprawozdanie z realizacji uchwał - IV kwartał 2019.pdf
 19. Zakończenie obrad.