Przejdź do treści strony WCAG

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza, że w dniu 28 lutego 2020 r. o godz. 10:00 Komisja Przetargowa do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla lub będących w samoistnym posi

   Przemyśl, dnia 2 marca 2020 r.

GL.7150.1.2020.JS4

 

Prezydent  Miasta  Przemyśla

 

ogłasza, że w dniu 28 lutego 2020 r. o godz. 10:00  Komisja Przetargowa do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla lub będących w samoistnym posiadaniu,  przeprowadziła aukcję na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego budynku przy:

ul. Kazimierza Wielkiego 15       - najwyższą miesięczną stawkę czynszową netto zaoferował:     

                                                                    P. Grzegorz Sudziński

 

ul. 3 – go Maja 20                      - najwyższą miesięczną stawkę czynszową netto zaoferowała:      
                                                                    P. Monika Węgrzyn – Czekaj

 

ul. Plac Konstytucji                       - najwyższą miesięczną stawkę czynszową netto zaoferowała:      
       Stacja Trafo                                         P. Khrystyna Bal

                                                      

           Wadium wpłacone przez ww. osoby, które wygrały aukcję zalicza się na poczet kaucji zabezpieczającej lokal.

          Wadium ulega przepadkowi na rzecz wynajmującego w razie uchylenia się osoby, która wygrała aukcję, od zawarcia umowy o najem lokalu w terminie 7 dni licząc od dnia aukcji.

Wygrywający przetarg jest zobowiązany przed zawarciem umowy o najem uzupełnić kwotę wpłaconego wadium do pełnej wysokości kaucji zabezpieczającej (trzymiesięcznego czynszu brutto wg zaoferowanej stawki czynszowej) o kwotę:

  1. 2 490,00 zł słownie: dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100 (ul. Kazimierza Wielkiego 15),
  1. 8 400,00 zł słownie: osiem tysięcy czterysta złotych 00/100 (ul. 3-go Maja 20),
  2.  110,00 zł słownie: sto dziesięć złotych 00/100 (Plac Konstytucji – Stacja Trafo),

 

PDFWyniki przetargu 28.02.2020.pdf
DOCXwyniki_do_1_z_2020.docx
 

 

 

 

Do wiadomości:

- Wydział Finansowo - Księgowy w/m