Przejdź do treści strony WCAG

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o przetargu na dzierżawę nieruchomości ogłoszonym na dzień 23.03.2020 r.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla  informuje, że na dzień 23 marca 2020 r. na godzinę 1200 został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 176 o pow. 0,8684 ha w obrębie 207, położonej przy Wybrzeżu Prezydenta W. Wilsona w Przemyślu.

Przetarg odbędzie się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, a także poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 14, nr tel.: (16) 675 21 32, e-mail: mk@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta