Przejdź do treści strony WCAG

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2020-01-27, godz. 09:00 w Dużej Sali Narad, pok. nr 18, I piętro Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr XXVI/2019 z sesji z dnia 30 grudnia 2019 r. oraz nr XXVII z sesji z dnia 3 stycznia 2020 r.
  PDFPROTOKÓŁ - 30.12.2019 r..pdf
  PDFPROTOKÓŁ - 03.01.2020 r..pdf
  1. Dyskusja nad treścią oraz podjęcie Rezolucji Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie sytuacji w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Przemyślu.
 3. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli oraz Przemyskiej Rady Seniorów.
 4. Wystąpienia radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok - proj. nr 2/2020.
  PDFProj. nr 2_2020.pdf
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na 2020 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie miasta Przemyśla i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu - proj. nr 3/2020.
  PDFProj. nr 3_2020.pdf
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady - proj. nr 4/2020.
  PDFProj. nr 4_2020.pdf
 8. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemyślu na 2020 rok - proj. nr 6/2020
  PDF6.2020.pdf
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie - proj. nr 8/2020.
  PDF8.2020 - anonimizacja.pdf
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemyślu za IV kwartał 2019 roku.
  PDFSprawozdanie KR.pdf
 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego w 2019 r.
  PDFSprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2019 r..pdf
 12. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu za III kwartał 2019 r.
  PDFSprawozdanie z realizacji uchwał RM - III kwartał 2019 r..pdf
 13. Zakończenie obrad.