Przejdź do treści strony

Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonych na dzień 26.02.2020 r. przetargach na sprzedaż nieruchomości.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

I N F O R M A C J A

  Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 26 lutego 2020 r. zostały ogłoszone następujące przetargi:

 • kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 647/2 w obrębie 212, położonej przy ul. Krakusa, godz. 9:00,
 • przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 972/2 w obrębie 201, położonej przy ul. Łętowskiej, godz. 9:30,
 • przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 972/3 w obrębie 201, położonej przy ul. Łętowskiej, godz. 10:00.

 Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.     

     Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

      Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http.://www.przemysl.pl.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Dariusz Łapa
Sekretarz Miasta

 

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 24-01-2020
  do 26-02-2020 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  24-01-2020
  przez: Agnieszka Solka
 • opublikowano:
  24-01-2020 11:11
  przez: Agnieszka Solka
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 182
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl