Przejdź do treści strony

Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty

Do Urzędu Miejskiego w  Przemyślu wpłynęła w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.2019.688,  t. j. ),  uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Turystyczno Sportowe „Róża Wiatrów”. Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2  ww. ustawy.

            Prezydent Miasta Przemysła uznając celowość realizacji zadania publicznego zamierza zlecić Stowarzyszeniu Turystyczno Sportowemu „Róża Wiatrów” realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej na zadanie: Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych  pt. „II Otwarte Dni Przemyskiej Przystani Wodnej” z pominięciem otwartego konkursu ofert i przyznać dotację w kwocie 7 200,00  zł.     

            Wobec powyższego ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
 3. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 na tablicy ogłoszeń.

            Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.2019.688,  t. j. ), każdy w terminie 7 dni (liczy się data wpływu do urzędu) od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

            Uwagi można składać:

 1. pisemnie - w Kancelarii Ogólnej w godzinach urzędowania Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl.
 2. drogą elektroniczną na adres e-mailowy: kancelaria@um.przemysl.pl

 

Przemyśl, dnia 23.01. 2020 r.

                                                                                                                               z up. PREZYDENTA MIASTA

                                                                                                                             mgr Dariusz Łapa
                                                                                                                              Sekretarz Miasta

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  23-01-2020
  przez: Paweł Bugera
 • opublikowano:
  23-01-2020 11:40
  przez: Paweł Bugera
 • zmodyfikowano:
  23-01-2020 11:40
  przez: Paweł Bugera
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 176
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl