Przejdź do treści strony

Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o przetargach na sprzedaż nieruchomości, ogłoszonych na dzień 19 lutego 2020 r.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 19 lutego 2020 r. zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych w Przemyślu:

 1. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1468/2 o powierzchni 0,1006 ha w obrębie 208 m. Przemyśla, położonej przy ul. Przekopanej, godzina 9:00,
 2. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1468/3 o powierzchni 0,1060 ha w obrębie 208 m. Przemyśla, położonej przy ul. Przekopanej, godzina 9:30,
 3. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 372/4 o powierzchni 0,0477 ha w obrębie 213 m. Przemyśla, położonej przy ul. Herburtów 18, godzina 10:00,
 4. kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 30/2 o powierzchni 0,0982 ha, wraz z udziałem w wysokości 1/3 niewydzielonych części w działce nr 30/1 o powierzchni 0,1025 ha w obrębie 210 m. Przemyśla, położonej przy ul. Ludwika Pasteura, godzina 10:30,
 5. kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działki nr 588/1 o powierzchni 0,0139 ha i nr 588/2 o powierzchni 0,0450 ha wraz z udziałem wynoszącym 2/3 niewydzielonych części w działce nr 587 o powierzchni 0,0172 ha w obrębie 201 m. Przemyśla, położonej przy ul. Władysława Łokietka, godzina 11:00,
 6. kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 257 o powierzchni 0,2843 ha w obrębie 210 m. Przemyśla, położonej przy ul. Potokowej, godzina 11:30,
 7. kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl, wynoszącego 1/8 niewydzieloną część w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 153/2 o powierzchni 0,0986 ha i działka nr 1374 o powierzchni 0,0800 ha w obrębie 0004 Korytniki, położonej w Korytnikach, gm. Krasiczyn, godzina 12:00.

Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 21-01-2020
  do 19-02-2020 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  21-01-2020
  przez: Ewa Rojek
 • opublikowano:
  21-01-2020 15:21
  przez: Ewa Rojek
 • zmodyfikowano:
  21-01-2020 15:22
  przez: Ewa Rojek
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 92
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl