Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie petycji w 2020 roku


Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie petycji w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbywa się na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 poz. 870) oraz Zarządzenie Nr 396/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 21 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków, interwencji oraz petycji kierowanych do Urzędu Miejskiego w Przemyślu


 

 

L.p.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję
(w przypadku wyrażenia zgody,
o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

 

Skan petycji

 

Przedmiot petycji

 

Data złożenia petycji

 

Termin załatwienia sprawy

 

Zasięgane opinie

 

Informacja
o sposobie załatwienia petycji

1. Koalicja Polska Wolna od 5G PDFInformacja dot. petycji pn. „Stop zagrożeniu zdrowia i życia”. (5,52MB)
 
Informacja dot. petycji pn. „Stop zagrożeniu zdrowia i życia”. 24.03.2020 26.05.2020   PDFSKM_C454e20052808230.pdf (243,20KB)
 

2.

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

PDFPetycja.pdf (850,25KB)

Petycja w sprawie próby dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z wprowadzeniem screeningu wszystkich Osób wchodzących do Urzędu/Jednostki/Szpitali - pozwalającego wskazać osoby z podwyższoną temperaturą ciała.

23.04.2020 29.04.2020   PDFOdp. Petycja dla ....pdf (572,68KB)
3. Joanna Stec-Machowska
SMEbuisness
PDFPETYCJA.pdf (637,01KB)
 
Petycja w sprawie przekazania do podległych jednostek oświatowych informacji nt. programu edukacyjnego ,,Przygotujmy lepszy świat". 24.09.2020     DOCXodp_przygotujmylepszy_swiat.docx (59,38KB)
 
4. Joanna Stec-Machowska
SMEbuisness
PDFPETYCJAnr3.pdf (379,52KB)
 
Petycja w sprawie przekazania do podległych jednostek oświatowych informacji nt. akcji ,,Się gra się ma. Playroom Wyobraźni". 26.10.2020 12.11.2020   PDFodp. na petycję.pdf (628,59KB)