Przejdź do treści strony

Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do składania ofert - OPIEKA STOMATOLOGICZNA NAD UCZNIAMI

W związku z wejściem w życie w dniu 12 września 2019 r. ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, Prezydent Miasta Przemyśla ponownie zaprasza do składania ofert na realizację opieki stomatologicznej nad uczniami szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl.

 

Opieka stomatologiczna obejmuje:

 1. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
 2. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia

 - określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

 

Świadczenia opieki stomatologicznej są finansowane ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia i są udzielane poza kolejnością.

 

Opiekę stomatologiczną nad uczniami może sprawować lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Świadczenia opieki stomatologicznej będą realizowane w gabinecie stomatologicznym podmiotu, z którym organ prowadzący szkoły zawrze porozumienie dotyczące realizacji świadczeń z zakresu opieki stomatologicznej dla uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Przemyśl.  Organ prowadzący przewiduje możliwość zawarcia porozumienia z więcej niż jednym świadczeniodawcą.

 

Opieka stomatologiczna dotyczy  ok. 3570 uczniów w następujących szkołach:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Konarskiego 7 – 297 uczniów.
 2. Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Boruty-Spiechowicza 1 – 422 uczniów.
 3. II Liceum Ogólnokształcące ul. Glazera 44 – 748 uczniów.
 4. Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących ul. Kilińskiego 10 – 871 uczniów.
 5. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 ul. Dworskiego 99 – 804 uczniów.
 6. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 ul. Kossowskiej 1 – 336 uczniów.
 7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3 ul. Kapitulna 4 – 89 uczniów.

 

 

Oferta powinna zawierać miejsce i zakres realizacji świadczeń opieki stomatologicznej. Ofertę wraz załącznikiem ( do pobrania) należy składać w zamkniętych kopertach w Urzędzie Miejskim w Przemyślu ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl z dopiskiem „OPIEKA STOMATOLOGICZNA NAD UCZNIAMI”  najpóźniej do dnia 31 stycznia  2020 r. do godz. 15.00.

DOCXZałącznik do oferty.docx

 

Prezydent  Miasta

Wojciech Bakun

Metryczka
 • wytworzono:
  02-01-2020
  przez: Paweł Bugera
 • opublikowano:
  02-01-2020 12:07
  przez: Paweł Bugera
 • zmodyfikowano:
  21-01-2020 09:34
  przez: Agata Czereba
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 360
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl