Przejdź do treści strony

Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonym na dzień 5.02.2020 r. przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1125/6 obręb 205, ul. Kraszewskiego.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

I N F O R M A C J A

           Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 05 lutego 2020 r. godz. 9:00 został ogłoszony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 1125/6 w obrębie 205 m. Przemyśla, położonej przy ul. Kraszewskiego w Przemyślu.

            Przetarg odbędzie się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.     

            Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

            Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http.://www.przemysl.pl.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

 

 

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 02-01-2020
  do 06-02-2020 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  02-01-2020
  przez: Agnieszka Solka
 • opublikowano:
  02-01-2020 10:21
  przez: Agnieszka Solka
 • zmodyfikowano:
  02-01-2020 10:25
  przez: Agnieszka Solka
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 142
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl