Przejdź do treści strony WCAG

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2020-01-03, godz. 09:00 w Dużej Sali Narad, pok. nr 18, I piętro Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr XXIV/2019 z sesji z dnia 6 grudnia 2019 r., nr XXV z sesji z dnia 12 grudnia 2019 r. oraz nr XXIII z sesji z dnia 16 grudnia 2019 r.
 3. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli oraz Przemyskiej Rady Seniorów.
 4. Wystąpienia radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla – proj. nr 258/2019.
  PDF1.proj. 258_2019.pdf
  PDFUchwała Nr 11_5_2019 z dn. 11.12.19r. RIO w spr. opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia WPF m. Przemyśla na lata 2020-2029.pdf
  PDF1.proj. 258_2019 - AUTOPOPRAWKA.pdf
 6. Podjęcie uchwały budżetowej na 2020 rok:
  1. dyskusja,
  2. głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami,
  3. podjęcie uchwały budżetowej.
  4. przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok – proj. nr 259/2019,
   PDF2.proj. 259_2019.pdf
   PDF3.Materiały Informacyjne.pdf
   PDF2.proj. 259_2019 - AUTOPOPRAWKA.pdf
  5. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
   PDFUchwała Nr 11_12_2019 z dn. 11.12.19r. RIO w spr. opinii o projekcie uchwały budzetowej na 2020 rok.pdf
  6. odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały budżetowej,
   PDFOpinia - 04.12.2018 r. - Budżet 2020.pdf
 7. Zakończenie obrad.