Przejdź do treści strony WCAG

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2019-12-30, godz. 09:00 w Dużej Sali Narad, pok. nr 18, I piętro Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli oraz Przemyskiej Rady Seniorów.
 3. Wystąpienia radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl w prawo własności tych gruntów - proj. nr 290/2019.
  PDFproj. 290_2019.pdf
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 277/2019.
  PDFproj. 277_2019.pdf
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2019 r. - proj. nr 282/2019.
  PDFproj. 282_2019.pdf
 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2019 r. - proj. nr 283/2019.
  PDFproj. 283_2019.pdf
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 286/2019.
  PDFproj. 286_2019.pdf
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2020 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie miasta Przemyśla i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu. - proj. nr 289/2019.
  PDFproj. 289_2019.pdf
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych na terenie Miasta Przemyśla - proj. nr 278/2019.
  PDFproj. 278_2019.pdf
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem i jedną osobę będącą pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu - proj. nr 288/2019.
  PDFproj. 288_2019.pdf
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 102/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24.06.2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla, określający zasady i tryb przeprowadzania konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego – proj. nr 284/2019 wraz z autopoprawką.
  PDFproj. 284_2019.pdf
  PDFAutopoprawka do proj. 284.2019.pdf
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl na rok szkolny 2019/2020 - proj. nr 285/2019.
  PDFproj. 285_2019.pdf
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady - 287/2019.
  PDFproj. 287_2019.pdf
 15. Zakończenie obrad.