Przejdź do treści strony

Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o przetargach ogłoszonych na dzień 15 stycznia 2020 r.

I N F O R M A C J A

 

      Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 15 stycznia 2020 r. zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych w Przemyślu:

 1. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 422/4 o powierzchni 0,0863 ha w obrębie 208 m. Przemyśla, położonej przy ul. Rzeźniczej, godzina 900,
 2. kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1457/3 o powierzchni 0,0062 ha w obrębie 208 m. Przemyśla, położonej przy ul. Sybiraków, godzina 930,
 3. kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 325/3 o powierzchni 0,1671 ha w obrębie 211 m. Przemyśla, położonej przy ul. Sobótki, godzina 1000,
 4. kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1063 o powierzchni 0,0665 ha w obrębie 214 m. Przemyśla, położonej przy ul. Tarniowej, godzina 1030.

Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl

 

 

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 19-12-2019
  do 15-01-2020 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  19-12-2019
  przez: Agnieszka Hałabura
 • opublikowano:
  19-12-2019 12:32
  przez: Agnieszka Hałabura
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 224
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl