Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze oferty na sporządzeniepomiarów i wykonanie dokumentacji technicznej

 Przemyśl, dnia 26.11.2019 r.

GL.7125.43.2018.TN5

 

Informacja

 

W dniu 25 listopada 2019 r. dokonano otwarcia ofert na przeprowadzenie pomiaru i wykonanie dokumentacji technicznej budynków przy ulicy Dworskiego 42 lokale nr 4 i 5, przy ul. Konopnickiej 1 lokal nr 2, przy ul. Smolki 13a lokal nr 19, przy ul. Mickiewicza 39 lokal nr 17, przy ul. Grunwaldzkiej 44a lokal nr 19 oraz pomieszczenie przynależne – piwnicę do lokalu nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej 36 w Przemyślu.

W oznaczonym terminie do Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu wpłynęły dwie oferty.

Wybrano ofertę Pana Zbigniewa Błażkowskiego, który oferuje wykonanie zamówienia  za cenę 1 100,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc sto 00/100) brutto i potwierdza termin realizacji zlecenia zawartego w zaproszeniu.