Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr 256/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminów Targowisk: "Zielony Rynek" przy ul. Sportowej 2, Hala Targowa przy ul. Sportowej 1, 5, 7, 7A i Kałuży 2.