Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr 255/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie "Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Przemyśla na lata 2019-2023.