Przejdź do treści strony

Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

PDFSIWZ - HOLOWANIE I PARKING.pdf

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:
PDFZałącznik Nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.pdf
DOCXZałącznik Nr 2 do SIWZ - FORMULARZ OFERTY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR I.docx
DOCXZałącznik Nr 2A do SIWZ - FORMULARZ OFERTY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR II.docx
DOCXZałącznik Nr 2B do SIWZ - FORMULARZ OFERTY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR III.docx
DOCXZałącznik Nr 2C do SIWZ - FORMULARZ OFERTY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR IV.docx
DOCXZałącznik Nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.docx
DOCXZałącznik Nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA.docx
DOCXZałącznik Nr 5 do SIWZ - OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ.docx
DOCXZałącznik Nr 6 do SIWZ - ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO.docx
PDFZałącznik Nr 7 do SIWZ - PROJEKT UMOWY ZADANIE CZĘŚCIOWE NR I .pdf
PDFZałącznik Nr 8 do SIWZ - PROJEKT UMOWY ZADANIE CZĘŚCIOWE NR II.pdf
PDFZałącznik Nr 9 do SIWZ - PROJEKT UMOWY ZADANIE CZĘŚCIOWE NR III.pdf
PDFZałącznik Nr 10 do SIWZ - PROJEKT UMOWY ZADANIE CZĘŚCIOWE NR IV.pdf
DOCXZałącznik Nr 11 do SIWZ - WYKAZ POJAZDÓW.docx
DOCXZałącznik Nr 12 do SIWZ - WYKAZ.docx


PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf


PDFZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI OBEJMUJĄCEJ ZADANIE CZĘŚCIOWE NR IV


PDFZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  22-11-2019
  przez: Anna Waszczak
 • opublikowano:
  22-11-2019 15:00
  przez: Anna Waszczak
 • zmodyfikowano:
  18-12-2019 15:07
  przez: Anna Waszczak
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 170
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl