Przejdź do treści strony WCAG

Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Siennej w Przemyślu

Data zgłoszenia: 18.11.2019 r.

Inwestor:

Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

             Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

 


              Nazwa inwestycji:

              Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego
              na dz. nr 252 obr. 209 przy ul. Siennej w Przemyślu

 

             Adres inwestycji:

             Działki nr 224/3, 224/4, 224/1, 258, 251, 252  obr. 209 przy ul. Siennej w Przemyślu

 

             Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia:

             09.12.2019 r.