Przejdź do treści strony

Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonych na dzień 11.12.2019 r. drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przy ul. Cegielnianej w Przemyślu.

I N F O R M A C J A

           Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 11 grudnia 2019 r. zostały ogłoszone następujące przetargi:

 • drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 507/5 w obrębie 213, położonej przy ul. Cegielnianej, godz. 9:00,
 • drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 507/6 w obrębie 213, położonej przy ul. Cegielnianej, godz. 9:30,
 • drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 507/8 w obrębie 213, położonej przy ul. Cegielnianej, godz. 10:00,
 • drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 507/9 w obrębie 213, położonej przy ul. Cegielnianej, godz. 10:30,
 • drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 507/10 w obrębie 213, położonej przy ul. Cegielnianej, godz. 11:00,
 • drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 507/11 w obrębie 213, położonej przy ul. Cegielnianej, godz. 11:30,
 • drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 507/12 w obrębie 213, położonej przy ul. Cegielnianej, godz. 12:00,
 • drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 507/13 w obrębie 213, położonej przy ul. Cegielnianej, godz. 12:30.

          Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.     

        Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

          Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http.://www.przemysl.pl.

 

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 14-11-2019
  do 11-12-2019 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  14-11-2019
  przez: Agnieszka Solka
 • opublikowano:
  14-11-2019 10:48
  przez: Agnieszka Solka
 • zmodyfikowano:
  14-11-2019 10:50
  przez: Agnieszka Solka
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 88
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl