Przejdź do treści strony WCAG

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, położonej w Przemyślu przy ul. Sybiraków

INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl, został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 1457/5 o powierzchni 0,0197 ha w obrębie 208 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00057189/2 przeznaczonej do zbycia tj. przyznania jako nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za działkę gruntu wydzieloną pod drogę publiczną, która stała się z mocy prawa własnością Gminy Miejskiej Przemyśl.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) upływa w dniu 19 grudnia 2019 r.

PDFwykaz MK.6833.6.2018.pdf

wykaz MK.6833.6.2018.jpeg