Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o przetargach na sprzedaż nieruchomości, ogłoszonych na dzień 4 grudnia 2019 r.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

INFORMACJA

      Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 4 grudnia 2019 r. zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych w Przemyślu:

 1. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1468/2 o powierzchni 0,1006 ha w obrębie 208 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00055421/7, położonej przy ul. Przekopanej, godzina 900,
 2. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1468/3 o powierzchni 0,1060 ha w obrębie 208 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00055421/7, położonej przy ul. Przekopanej, godzina 930,
 3. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1125/6 o powierzchni 0,0431 ha w obrębie 205 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00051287/7, położonej przy ul. Kraszewskiego, godzina 1000.

Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 05-11-2019
  do 04-12-2019
 • wytworzono:
  05-11-2019
  przez: Ewa Rojek
 • opublikowano:
  05-11-2019 12:29
  przez: Ewa Rojek
 • zmodyfikowano:
  05-11-2019 12:29
  przez: Ewa Rojek
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 53
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×