Przejdź do treści strony WCAG

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o przetargach na sprzedaż nieruchomości, ogłoszonych na dzień 4 grudnia 2019 r.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

INFORMACJA

      Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 4 grudnia 2019 r. zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych w Przemyślu:

  1. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1468/2 o powierzchni 0,1006 ha w obrębie 208 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00055421/7, położonej przy ul. Przekopanej, godzina 900,
  2. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1468/3 o powierzchni 0,1060 ha w obrębie 208 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00055421/7, położonej przy ul. Przekopanej, godzina 930,
  3. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1125/6 o powierzchni 0,0431 ha w obrębie 205 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00051287/7, położonej przy ul. Kraszewskiego, godzina 1000.

Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta