Przejdź do treści strony WCAG

SPROSTOWANIE ogłoszenia o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl położonej przy ul. Włodzimierza Bilana 2 w Przemyślu

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.11.2019                                                              Przemyśl, dnia 31 października 2019 r.

 

SPROSTOWANIE
ogłoszenia o drugim przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl
położonej przy ul. Włodzimierza Bilana 2 w Przemyślu

 

Prezydent Miasta Przemyśla prostuje treść ogłoszenia o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 41 o powierzchni 0,0981 ha i działka nr 42 o powierzchni 0,0188 ha w obrębie nr 214 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00059859/4 położonej przy ul. Włodzimierza Bilana 2 w Przemyślu, ogłoszonym na dzień 18 grudnia 2019 r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, w następujący sposób:
pkt. 6 ogłoszenia otrzymuje brzmienie:
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
Gmina Miejska Przemyśl wydała zgodę inwestorowi PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie na wejście na teren m. in. nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla oznaczonej jako działka nr 41 w obrębie 214, w celu przebudowy na kablową linii nN- linia od stacji 15/0,4 kV Przemyśl 22 przy ul. Mickiewicza, ul. Bilana, ul. Klaczki i ul. Zana.

Pozostałe warunki przetargu podane w ogłoszeniu z dnia 9 października 2019 r. znak MK.6840.11.2019 pozostają bez zmian.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Dariusz Łapa
Sekretarz Miasta