Przejdź do treści strony WCAG

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o przetargach ogłoszonych na dzień 27 listopada 2019 r.

I N F O R M A C J A

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 27 listopada 2019 r. zostały ogłoszone następujące przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl:

  • trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1197/2 w obrębie nr 207 m. Przemyśla, położonej przy ul. Piotra Kmity – godzina  900,
  • trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1453 w obrębie nr 207 m. Przemyśla, położonej przy ul. Rakoczego – godzina 930.

Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27,e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl