Przejdź do treści strony WCAG

SPROSTOWANIE ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Jana Matejki 1

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.41.2019                                           Przemyśl, dnia 17 października 2019 r.

SPROSTOWANIE
ogłoszenia  o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Jana Matejki 1, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl

Prezydent Miasta Przemyśla prostuje treść ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na  sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 1189 o powierzchni 0,2682 ha w obrębie 207 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00002328/9, położonej przy ul. Jana Matejki 1 w Przemyślu, ogłoszonym na dzień 18 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, w następujący sposób:
w pkt. 8 ogłoszenia wiersz trzeci i czwarty otrzymuje brzmienie:

  • cena budynku: 456 300,00 zł
  • cena gruntu: 843 700 zł.

            Pozostałe warunki przetargu podane w ogłoszeniu z dnia 10 października 2019 r. znak MK.6840.41.2019 pozostają bez zmian.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta