Przejdź do treści strony WCAG

Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr 499 obr. 207 przy ul. Pocztowej w Przemyślu

Data zgłoszenia: 15.10.2019 r.

Inwestor:

Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

            Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

 

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr 499 obr. 207 przy ul. Pocztowej w Przemyślu

Adres inwestycji: działki nr 504 i 499 obr. 207 przy ul. Pocztowej w Przemyślu

 

Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia

05.11.2019 r.