Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr 388/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 11 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę