Przejdź do treści strony WCAG

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2019-10-10, godz. 17:00 w Dużej Sali Narad, pok. nr 18, I piętro Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  PDFWniosek o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym.pdf
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023 - proj. nr 214/2019.
  PDFproj. 214.2019.pdf
  PDFLPR_2016-2023_-_pazdziernik_2019.pdf
 3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2019 r. - 217/2019.
  PDFproj. 217.2019.pdf
 4. Zakończenie obrad.