Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o przetargach na sprzedaż nieruchomości, ogłoszonych na dzień 6 listopada 2019 r.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

INFORMACJA

      Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 6 listopada 2019 r. zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych w Przemyślu:

  1. kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 138 o powierzchni 0,0458 ha w obrębie 216 Kruhel Wielki, położonej przy ul. Kruhel Wielki, godzina 930,
  2. trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 325/3 o powierzchni 0,1671 ha w obrębie 211 m. Przemyśla, położonej przy ul. Sobótki, godzina 1000,
  3. trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1457/3 o powierzchni 0,0062 ha w obrębie 208 m. Przemyśla, położonej przy ul. Sybiraków, godzina 1030,
  4. kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1561 o powierzchni 0,0682 ha w obrębie 207 m. Przemyśla, położonej przy ul. Krakusa, godzina 1100.

Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta