Przejdź do treści strony WCAG

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, położonej przy ul. Rzeźniczej

INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Rynek 1 oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl, został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 422/4 o powierzchni 0,0863 ha w obrębie 208 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00113039/7.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) upływa w dniu 15 listopada 2019 r.

PDFMK.6840.41.2.2016.pdf