Przejdź do treści strony WCAG

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości na dzień 30.10.2019 r.

I N F O R M A C J A

           Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 30 października 2019 r. zostały ogłoszone następujące przetargi:

  • trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 58/1 w obrębie 210, położonej przy ul. Grochowskiej, godz. 9:00,
  • przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 787 w obrębie 203, położonej przy ul. Astronautów, godz. 9:30,
  • trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 515/5 w obrębie 212, położonej przy ul. Krakusa, godz. 10:30,
  • trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 647/2 w obrębie 212, położonej przy ul. Krakusa, godz. 11:00,
  • trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Przemyśla, oznaczonej jako działka nr 132/15 w obrębie 201, położonej przy ul. Wysockiego, godz. 11:30.

            Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.     

          Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

           Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http.://www.przemysl.pl.