Przejdź do treści strony

Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Prezydent Miasta Przemyśla podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, położonej przy ul. 29-go Listopada

INFORMACJA

         Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl i w Biuletynie informacji Publicznej, został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na realizację infrastruktury technicznej, oznaczonej jako działka nr 1245/2 o powierzchni 0,0036 ha w obrębie 205 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00104993/6, położonej przy skrzyżowaniu ulic 3-go Maja i 29-go Listopada w Przemyślu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 12 listopada 2019 r.

PDFwykaz MK.6840.38.2014.pdf

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 30-09-2019
  do 12-11-2019 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  30-09-2019
  przez: Ewa Rojek
 • opublikowano:
  30-09-2019 09:45
  przez: Ewa Rojek
 • zmodyfikowano:
  30-09-2019 09:52
  przez: Ewa Rojek
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 156
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl