Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie nr 370/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 25 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznych struktur jednostek organizacyjnych urzędu oraz zasad zastępstw