Przejdź do treści strony WCAG

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonych na dzień 16.10.2019 r. przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przy ul. Cegielnianej.

I N F O R M A C J A

           Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 16 października 2019 r. zostały ogłoszone następujące przetargi:

  • przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 507/5 w obrębie 213, położonej przy ul. Cegielnianej, godz. 8:30,
  • przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 507/6 w obrębie 213, położonej przy ul. Cegielnianej, godz. 9:00,
  • przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 507/8 w obrębie 213, położonej przy ul. Cegielnianej, godz. 9:30,
  • przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 507/9 w obrębie 213, położonej przy ul. Cegielnianej, godz. 10:00,
  • przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 507/10 w obrębie 213, położonej przy ul. Cegielnianej, godz. 10:30,
  • przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 507/11 w obrębie 213, położonej przy ul. Cegielnianej, godz. 11:00,
  • przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 507/12 w obrębie 213, położonej przy ul. Cegielnianej, godz. 11:30,
  • przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 507/13 w obrębie 213, położonej przy ul. Cegielnianej, godz. 12:00.

            Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.     

           Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

          Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http.://www.przemysl.pl.