Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozpatrzenie odwołań ws. Budżetu Obywatelskiego przez Komisję Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej w Przemyślu


Zadania do Budżetu Obywatelskiego na rok 2020, rozpatrzone przez Komisję Gospodarki Miejskiej na posiedzeniu w dniu 19.09.2019 r.

L.p.

Nazwa zadania

Wnioskodawca

Kwota zadania
(w PLN)

Opis zadania

Decyzja Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego

Decyzja Komisji Gospodarki Miejskiej

1.

Sterownik jednoprocesorowy dla sygnalizacji świetlnej przy wyjeździe z ulicy Krasińskiego na Plac Konstytucji, 3 Maja w Przemyślu

Marcin Radochoński

47 500

Zakup sterownika jednoprocesorowego umożliwi rozładowanie korka na ulicy Krasińskiego przy wyjeździe na Plac Konstytucji 3 Maja. Rozładowanie korków usprawni przepływ ruchu samochodowego oraz zmniejszy emisję spalin i smogu w okresie jesienno-zimowym.

Odrzucono
Powód odrzucenia:
- teren nie jest w całości własnością Gminy Miejskiej Przemyśl
( § 3 ust.1 załącznika nr 1 do Uchwały Nr 102/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 czerwca 2019 r.)
- zakup sterownika nie rozwiąże problemu, niezbędna jest zmiana oprogramowania
- kwota dokumentacji i badania ruchu

Odwołanie rozpatrzono negatywnie

 

Zadania do Budżetu Obywatelskiego na rok 2020, rozpatrzone przez Komisję Gospodarki Miejskiej na posiedzeniu w dniu 16.09.2019 r.

L.p.

Nazwa zadania

Wnioskodawca

Kwota zadania
(w PLN)

Opis zadania

Decyzja Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego

Decyzja Komisji Gospodarki Miejskiej

1.

Otwarta strefa aktywności Rosłońskiego

Osiedle Nr 21 “Kruhel Wielki”

Aneta Gierczak

24 993,60

Otwarta strefa aktywności Rosłońskiego ma być miejscem dzięki któremu każdy mieszkaniec miałby możliwość przebywania na powietrzu i mógłby korzystać z urządzeń poprawiających układ kostno-mięśniowy. Projekt ma się składać z pięciu elementów dwustanowiskowych. Celem tego zestawu jest ogólnorozwojowe kształtowanie sylwetki i postawy ciała. Uniwersalny charakter urządzeń ma ogromne znaczenie w integracji wielopokoleniowej, mogą z niej korzystać zarówno dzieci, młodzież jak i starsi.

Odrzucono

Powód odrzucenia:

- teren nie jest w całości własnością Gminy Miejskiej Przemyśl

(§ 3 ust.1 załącznika nr 1 do uchwały Nr 102/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 czerwca 2019 r.)

Odwołanie rozpatrzono pozytywnie

2.

I Przemyski Przegląd Amatorskich Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży

 

Magdalena Owsięga-Antochów

 

5 000

 

Celem tego projektu jest popularyzacja rożnych form tanecznych oraz walorów artystycznych i wychowawczych. Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz wspólna integracja poprzez taniec i dobrą zabawę. Taniec zaliczany jest do jednej z najstarszych form sztuki i kulturowej działalności człowieka. Dziecko od najwcześniejszych lat odczuwa potrzebę ruchu. Wyraża się to między innymi w jego dążeniu do tańca. Muzyka dodaje specjalnego wyrazu ruchom dzieci. Poruszając się zgodnie z nakazami muzyki dziecko odczuwa ją bardziej aktywnie i łatwiej rozumie jej charakter. Zajęcia tego rodzaju pozwalają ujawnić inicjatywę, kreatywność, aktywność i samodzielność dzieci.

 

Odrzucono

Powód odrzucenia:

- brak wymaganej liczy podpisów (§ 4 ust. 2 załącznika nr 1 do uchwały Nr 102/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 czerwca 2019 r.)

Odwołanie rozpatrzono negatywnie

3.

Remont chodnika przy ul. M. Zyblikiewicza od ul. W. Pola.

Osiedle Nr 15 “Marii Konopnickiej”

Danuta Baran

brak

Projekt jest niezbędny dla mieszkańców, gdyż chodnik jest w fatalnym stanie. Poprawa infrastruktury drogowej wpłynie znacząco i korzystnie na bezpieczeństwo ruchu dla jej użytkowników.

 

Odrzucono

Powód odrzucenia:

- teren nie jest w całości własnością Gminy Miejskiej Przemyśl (§ 3 ust.1 załącznika nr 1 do uchwały Nr 102/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 czerwca 2019 r.)

- brak kosztów zadania (§ 4 ust.2 załącznika nr 1 do uchwały Nr 102/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 czerwca 2019 r.)

Odwołanie rozpatrzono pozytywnie

4.

Pomost dla niepełnosprawnych i osób wiekowych seniorów – od bloku do chodnika

Osiedle Nr 18 „Rycerskie”

Janina Szymczycha

 

25 000

 

Projekt dotyczy modernizacji wejścia do budynku mieszkalnego ( 40 rodzin) znajduje się na skarpie, przed budynkiem jest chodnik. Jest to główne wejście do budynku, aby do niego wejść trzeba pokonać 18 schodów. Samodzielne wejście lub opuszczenie go przez osoby niepełnosprawne i starsze jest uciążliwe. Budowa pomostu umożliwi wyjście na chodnik z pominięciem schodów.

Odrzucono

Powód odrzucenia:

- nieruchomość nie stanowi własności Gminy Miejskiej Przemyśl (§ 3 ust.1 załącznika nr 1 do uchwały Nr 102/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 czerwca 2019 r.)

 

Odwołanie rozpatrzono negatywnie

5.

Kompleksowy remont chodników ulicy Tarnawskiego – wykonanie nowej nawierzchni

 

Kazimierz Musak

 

480 000

 

Projekt zakłada wykonanie nowej nawierzchni, ulica Tarnawskiego jest ważną częścią systemu komunikacyjnego Osiedla Nr 12 „Łukasińskiego”. Zniszczona nawierzchnia nie wymieniana od 40 lat, nie tylko utrudnia chodzenie ale w niektórych miejscach jest niebezpieczna poprzez występowanie ubytków, dziur, załamań. W ostatnim czasie uległa dużemu zniszczeniu. Zaobserwowano znaczny wzrost zainteresowania młodych ludzi w rejonie ulic: Tarnawskiego, Moniuszki i Frankowskiego. Brak chodnika może odstraszać chętnych od zakupu mieszkań.

Odrzucono

Powód odrzucenia:

- teren nie jest w całości własnością Gminy Miejskiej Przemyśl (§ 3 ust.1 załącznika nr 1 do uchwały Nr 102/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 czerwca 2019 r.)

Odwołanie rozpatrzono pozytywnie

6.

Monitoring schodów na osiedlu Kazanów

Osiedle Nr 6 „Kazanów”

Sylwester Strzępek

 

15 000

 

Projekt dotyczy instalacji monitoringu ( kamera z całym okablowaniem i potrzebnym sprzętem do działania) na schodach miejskich znajdujących się między ul. Popielów a ul. Pułaskiego. Droga jest popularna wśród mieszkańców Kazanowa, gdyż stanowi tzw. „skrót” i znacznie przyspiesza dotarcie do ulicy 3 – go Maja i dalszej części miasta. Niestety wieczorami i w nocy miejsce to staje się niebezpieczne z uwagi na młodzież, która tam spożywa alkohol. W razie sytuacji niebezpiecznej ciężko liczyć na pomoc. Monitoring w tym miejscu skutecznie zwiększy bezpieczeństwo tej drogi.

Odrzucono

Powód odrzucenia:

- teren nie jest w całości własnością Gminy Miejskiej Przemyśl

(§ 3 ust.1 załącznika nr 1 do uchwały Nr 102/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 czerwca 2019 r.)

Odwołanie rozpatrzono pozytywnie

7.

Przemyskie Kino Plenerowe

 

Tomasz Leszczyński

 

166 000

 

Przemyskie kino letnie to inicjatywa, która pozwoli organizować projekcję filmów zarówno na Rynku starego miasta jak również po uzyskaniu zgody może zostać umiejscowiona w dowolnym miejscu w mieście. Jak pokazały doświadczenia związane z letnim kinem taka inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

 

Odrzucono

Powód odrzucenia:

- wniosek wpłynął po terminie (zarządzenie nr 295/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 1 sierpnia 2019 r.)

Odwołanie rozpatrzono pozytywnie

8.

Przebudowa skrzyżowania ul. Zadwórzańskiej z Aleją Solidarności

Paweł Łukaczyk

487 835,47

Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu pojazdów w obrębie wschodniej obwodnicy miasta.

Zadanie nie zostało rozpatrzone przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego.

Odwołanie rozpatrzono pozytywnie

9.

Wykonanie jezdni asfaltowej przy ulicy Niewiadomskiego

Osiedle Nr 12

„Waleriana Łukasińskiego”

Grażyna Korpecka

 

31 173,12

 

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa i wizerunku w tej części ulicy, ulepszenie infrastruktury miejskiej oraz poprawę bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców. Dodatkowo przyczyni się do podniesienia wizerunku tej części dzielnicy.

 

Odrzucono

Powód odrzucenia:

- teren nie jest w całości własnością Gminy Miejskiej Przemyśl (§ 3 ust.1 załącznika nr 1 do uchwały Nr 102/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 czerwca 2019 r.)

Odwołanie rozpatrzono pozytywnie

Kategorie strony: Inwestycje