Przejdź do treści strony WCAG

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu – www.przemysl.pl, zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości położonych w Przemyślu, stanowiących własność oraz będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonych do dzierżawy.

dot. MK.6845.1.49.2019.jpeg