Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 347/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 9 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu

PDF   Zarządzenie nr 347/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 9 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu


Zarządzenie nr 347/2019

Prezydenta Miasta  Przemyśla

z dnia 9 września 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) -

zarządza się co następuje:

 

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemyślu stanowiącym załącznik do  zarządzenia nr 245/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 czerwca 2019 r w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu:

1) w § 29 w pkt 1 po wyrazach: „podatku od nieruchomości,” dodaje się wyrazy: „podatku od środków transportowych,”;

2) w załączniku nr 2 do regulaminu:

a) wiersz 19 otrzymuje brzmienie:

19.

 

Biuro Kontroli

(BK)

 

4

 

  • Kierownik Biura

 

 

b) wiersz 30 otrzymuje brzmienie:

30.

RAZEM                                                            270

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT

MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun