Przejdź do treści strony WCAG

XVI Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad

XVI Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2019-09-16, godz. 09:00 w Dużej Sali Narad, pok. nr 18, I piętro Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr XV/2019 z sesji z dnia 26 sierpnia 2019 r.
 3. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli, Przemyskiej Rady Seniorów oraz Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 4. Wystąpienia radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi na terenie miasta Przemyśla do kategorii dróg publicznych gminnych - proj. nr 167/2019.
  PDFProj. nr 167_2019.pdf
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "WINNA GÓRA - PODWINIE I" - proj. nr 172/2019.
  PDFProj. nr 172_2019.pdf
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Za Wiarem I" - proj. nr 173/2019.
  JPEGMapka MPZP Za Wiarem I.jpeg
  PDFProj. nr 173_2019.pdf
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 46/2009 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl - proj. nr 168/2019.
  PDFProj. nr 168_2019.pdf
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikowanych kursach zawodowych, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl - proj. nr 169/2019.
  PDFProj. nr 169_2019.pdf
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 177/2019.
  PDFProj. nr 177_2019.pdf
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 178/2019.
  PDFProj. nr 178_2019.pdf
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 179/2019.
  PDFProj. nr 179_2019.pdf
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla - proj. nr 184/2019.
  PDFProj. nr 184_2019.pdf
 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2019 rok - proj. nr 182/2019.
  PDFProj. nr 182_2019.pdf
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta Przemyśla może samodzielnie zaciągać zobowiązania - proj. nr 170/2019.
  PDFProj. nr 170_2019.pdf
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 171/2019.
  PDFProj. nr 171_2019.pdf
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 174/2019.
  PDFProj. nr 174_2019.pdf
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 175/2019.
  PDFProj. nr 175_2019.pdf
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 176/2019.
  PDFProj. nr 176_2019.pdf
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 183/2019.
  PDFProj. nr 183_2019.pdf
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 185/2019.
  PDFProj. nr 185_2019.pdf
 22. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji "Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl na lata 2013 - 2032" - proj. nr 166/2019.
  PDFProj. nr 166_2019 azbest.pdf
  PDFProgram_azbest_Przemysl aktualizacja 2019.pdf
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Miejskiej Przemyśl z Lokalnego Funduszu Rozwoju „Samorządowa Polska” Przemyśl Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu poprzez zbycie w drodze sprzedaży wszystkich czterech udziałów przysługujących Gminie Miejskiej Przemyśl na rzecz Centrum Operacyjnego „Senior 2030” S.A. z siedzibą w Warszawie – proj. nr 180/2019.
  PDFProj. nr 180_2019.pdf
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady - proj. nr 181/2019.
  PDFProj. nr 181_2019.pdf
 25. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu za I półrocze 2019 r.
  PDFSprawozdanie z realizacji uchwał RM za I półrocze 2019 r.pdf
 26. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemyślu za II kwartał 2019 roku.
 27. Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach w sprawie ustalenia jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego.
  PDFInformacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach....pdf
 28. Zakończenie obrad.