Przejdź do treści strony WCAG

XV Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad

XV Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2019-08-26, godz. 09:00 w Sali Narad, pok. nr 18, I piętro Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów nr XII/2019 i nr XIII/2019 z sesji z dnia 24 czerwca 2019 r. oraz protokołu nr XIV/2019 z sesji z dnia 2 sierpnia 2019 r.
  PDFProtokół XII - sesja - 24.06.2019 r..pdf
  PDFProtokół XIII - sesja - 24.06.2019 r..pdf
  PDFProtokół XIV - sesja - 02.08.2019 r..pdf
 3. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli, Przemyskiej Rady Seniorów oraz Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 4. Wystąpienia radnych.
  1. Podjęcie przez Radę Miejską w Przemyślu oświadczenia, wyrażającego sprzeciw wobec promocji i afirmacji ideologii tak zwanych ruchów LGBT.
   PDFSKRM.19082608030.pdf
   PDFOświadczenie z dn. 26.08.2019 r. - LGBT.pdf
 5. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 161/2019.
  PDFUchwała nr 135_2019.pdf
  PDFProj. nr 161_2019.pdf
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2019 roku - proj. nr 137/2019.
  PDFUchwała nr 136_2019.pdf
  PDFProj. nr 137_2019.pdf
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego - proj. nr 136/2019.
  PDFUchwała nr 137_2019.pdf
  PDFProj. nr 136_2019.pdf
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 143/2019.
  PDFUchwała nr 138_2019.pdf
  PDFProj. nr 143_2019.pdf
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 144/2019.
  PDFUchwała nr 139_2019.pdf
  PDFProj. nr 144_2019.pdf
 10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Biura Rozwoju Miasta Przemyśla - proj. nr 145/2019.
  PDFProj. nr 145_2019.pdf
 11. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - proj. nr 146/2019.
  PDFProj. nr 146_2019.pdf
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 148/2019.
  PDFUchwała nr 140_2019.pdf
  PDFProj. nr 148_2019.pdf
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 149/2019.
  PDFUchwała nr 141_2019.pdf
  PDFProj. nr 149_2019.pdf
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 150/2019.
  PDFUchwała nr 142_2019.pdf
  PDFProj. nr 150_2019.pdf
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 151/2019.
  PDFUchwała nr 143_2019.pdf
  PDFProj. nr 151_2019.pdf
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 152/2019.
  PDFUchwała nr 144_2019.pdf
  PDFProj. nr 152_2019.pdf
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 153/2019.
  PDFUchwała nr 145_2019.pdf
  PDFProj. nr 153_2019.pdf
 18. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia Placu Konstytucji 3 Maja i Mostu im. Orląt Przemyskich kategorii drogi gminnej - proj. nr 142/2019.
  PDFUchwała nr 146_2019.pdf
  PDFProj. nr 142_2019 - mapa.pdf
  PDFProj. nr 142_2019.pdf
  PDFUchwała nr 146_2019 - Załącznik.pdf
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników - proj. nr 160/2019.
  PDFUchwała nr 147_2019.pdf
  PDFProj. nr 160_2019.pdf
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu - proj. nr 147/2019.
  PDFUchwała nr 148_2019.pdf
  PDFProj. nr 147_2019.pdf
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu - proj. nr 155/2019.
  PDFUchwała nr 149_2019.pdf
  PDFProj. nr 155_2019.pdf
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu - proj. nr 156/2019.
  PDFUchwała nr 150_2019.pdf
  PDFProj. nr 156_2019.pdf
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu - proj. nr 157/2019.
  PDFUchwała nr 151_2019.pdf
  PDFProj. nr 157_2019.pdf
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu - proj. nr 158/2019.
  PDFUchwała nr 152_2019.pdf
  PDFProj. nr 158_2019.pdf
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu - proj. nr 159/2019.
  PDFUchwała nr 153_2019.pdf
  PDFProj. nr 159_2019.pdf
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji przez Gminę Miejską Przemyśl projektu pod nazwą "Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy M. Bielskiego w Przemyślu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do skrzyżowania z ulicą gen. W Sikorskiego" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - proj. nr 162/2019.
  PDFUchwała nr 154_2019.pdf
  PDFProj. nr 162_2019.pdf
 27. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Przemyśla - proj. nr 163/2019.
  PDFUchwała nr 155_2019-anonimizowana.pdf
  PDF163.2019.pdf
 28. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Przemyśla - proj. nr 164/2019.
  PDFUchwała nr 156_2019-anonimizowana.pdf
  PDF164.2019.pdf
 29. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Przemyśla - proj. nr 165/2019.
  PDFUchwała nr 157_2019-anonimizowana.pdf
  PDF165.2019.pdf
 30. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady - proj. nr 135/2019.
  PDFUchwała nr 158_2019.pdf
  PDFProj. nr 135_2019.pdf
 31. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady - proj. nr 154/2019.
  PDFUchwała nr 159_2019.pdf
  PDFProj. nr 154_2019.pdf
 32. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od 3 kwietnia 2019 r. do 28 czerwca 2019 r.
  PDFSprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta za okres od 03.04.2019 r. do 28.06.2019 r..pdf
 33. Zakończenie obrad.