Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie nr 316/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Przemyślu oraz zasad pracy w systemie elektronicznego obiegu dok