Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 316/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Przemyślu oraz zasad pracy w systemie elektronicznego obiegu dok

PDF   Zarządzenie nr 316/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie w sprawie instrukcji obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Przemyślu oraz zasad pracy w systemie elektronicznego obiegu dokumentów Proton (165,81KB)


Zarządzenie nr 316/2019

Prezydenta Miasta Przemyśla

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

 

o zmianie zarządzenia w sprawie instrukcji obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Przemyślu oraz zasad pracy w systemie elektronicznego obiegu dokumentów Proton

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), § 1 ust. 3, 5, § 2 ust. 2 i § 42 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

 

§ 1

W zarządzeniu Nr 552/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie instrukcji obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Przemyślu oraz zasad pracy w systemie elektronicznego obiegu dokumentów Proton z późn. zm. załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT

MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun

 

PDFZałącznik do zarządzenia - ZASADY STOSOWANIA BLANKIETÓW KORESPONDENCYJNYCH I PIECZĘCI (636,69KB)

Z uwagi na obszerność i strukturę dokumentu oraz w celu zapewnienia jego integralności został on opublikowany w formacie *.PDF z możliwością wykorzystania do jego otwarcia zewnętrznego czytnika treści dokumentów zapisanych w tym formacie.

PDFzalacznik-nr-3-zasady-stosowania-blankietow-korespondencyjnych-i-pieczeci-1.pdf (378,95KB)

DOCXZałącznik do zasad...- SZABLON PISMA (57,29KB)